ข่าวโดย Xiaomi Miui Hellas
บ้าน » Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro

รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : รับการอัปเดตเป็น MIUI 14 ที่ใช้ Android 13 (V14.0.1.0.TKFMIXM – Global ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัว Global build (V14.0.1.0.TKFMIXM – Global ROM) ไปยัง MIUI 14 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) ตาม...
รอม

Redmi Note 8 (2021) : รับการอัปเดตเป็น MIUI 14 ที่ใช้ Android 13 (V14.0.3.0.TCUMIXM – Global ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัว Global Version (V14.0.3.0.TCUMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 14 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) บน Android...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : รับการอัปเดตเป็น MIUI 14 ตาม Android 13 (V14.0.2.0.TKFEUXM – EEA/EU ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันยุโรป (V14.0.2.0.TKFEUXM – EEA/EU ROM) เป็น MIUI 14 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) โดยอ้างอิงจาก...
รอม

Redmi Note 8 (2021) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 จาก Android 12 (V13.0.10.0.SCUMIXM – Global ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันสากล (V13.0.10.0.SCUMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) บนระบบปฏิบัติการ Android...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : รับการอัปเดตเป็น MIUI 14 ตาม Android 13 (V14.0.1.0.TKFEUXM – EEA/EU ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันยุโรป (V14.0.1.0.TKFEUXM – EEA/EU ROM) เป็น MIUI 14 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) โดยอ้างอิงจาก...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.16.0.SKFMIXM – Global ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัว Global build (V13.0.16.0.SKFMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) โดยอิงจาก...
รอม

Redmi Note 8 (2021) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 จาก Android 12 (V13.0.9.0.SCUMIXM – Global ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันสากล (V13.0.9.0.SCUMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) บนระบบปฏิบัติการ Android...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.15.0.SKFMIXM – Global ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัว Global build (V13.0.15.0.SKFMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) โดยอิงจาก...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.16.0.SKFEUXM – EEA/EU ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันยุโรป (V13.0.16.0.SKFEUXM – EEA/EU ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (หวาน) ตาม...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.14.0.SKFMIXM – Global ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัว Global build (V13.0.14.0.SKFMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) โดยอิงจาก...
รอม

Redmi Note 8 (2021) : ได้รับการอัปเดต MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.6.0.SCUEUXM – European EEA ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันยุโรป (V13.0.6.0.SCUEUXM – EEA ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) บน Android...
รอม

Redmi Note 10 Pro (หวาน) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.15.0.SKFEUXM – EEA/EU ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันยุโรป (V13.0.15.0.SKFEUXM – EEA/EU ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (หวาน) ตาม...
รอม

Redmi Note 8 (2021) : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 จาก Android 12 (V13.0.7.0.SCUMIXM – Global ROM)

Xiaomi ได้เริ่มเปิดตัวเวอร์ชันสากล (V13.0.7.0.SCUMIXM – Global ROM) เป็น MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) บนระบบปฏิบัติการ Android...
รอม

Redmi Note 10 Pro : ได้รับการอัปเดตเป็น MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.13.0.SKFEUXM – EEA ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มปล่อยเวอร์ชั่นยุโรป (EEA ROM) บน MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 10 Pro (Sweet) ที่ใช้ Android 12 ....
รอม

Redmi Note 8 (2021) : ได้รับการอัปเดต MIUI 13 ตาม Android 12 (V13.0.5.0.SCUEUXM – European EEA ROM)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
Xiaomi ได้เริ่มปล่อยเวอร์ชั่นยุโรป (EEA ROM) บน MIUI 13 สำหรับ Redmi Note 8 (2021) (Biloba) ซึ่งใช้ Android 12 ...