ข่าวโดย Xiaomi Miui Hellas
บ้าน » xtrv รอม

xtrv รอม

รอม

[Miui 13.X 22.10.26] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.10.26 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 27/10/2022 23:55 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.10.19] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.10.19 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 20/10/2022 23:50 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.10.12] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.10.12 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 15/10/2022 00:55 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.9.29] การกระจาย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง (อัปโหลดซ้ำ)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.9.29 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัพเดทปัจจุบัน 30/09/2022 23:55 ROM ครั้งต่อไปจะ...
รอม

[Miui 13.X 22.9.21] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 12 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.9.21 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 12 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 22/09/2022 23:55 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.9.14] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.9.14 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 15/09/2022 23:30 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.9.7] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.9.7 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัพเดตปัจจุบัน 09/09/2022 22:00 ROM ที่เหลือก็มีให้ใช้งานเช่นกัน...
รอม

[Miui 13.X 22.8.31] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.8.31 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 01/09/2022 23:10 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.8.25] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 13 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.8.25 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 13 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 26/08/2022 22:20 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.8.17] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 12 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.8.17 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 12 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 18/08/2022 22:30 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.8.10] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.8.10 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 11/08/2022 23:30 MIUI ใหม่ได้รับการเผยแพร่แล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.8.3] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 13 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.8.3 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายสำหรับอุปกรณ์ 13 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 04/08/2022 21:30 อัปโหลดซ้ำ MIUI 13 V22.8.3...
รอม

[Miui 13.X 22.7.28] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.7.28 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายสำหรับอุปกรณ์ 14 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 29/07/2022 15:05 อัปโหลดซ้ำ MIUI 13 V22.7.28...
รอม

[Miui 13.X 22.7.19/21] MIUI 13 XTRV ROM ใหม่ออกสำหรับอุปกรณ์ 16 เครื่อง (อัปโหลดซ้ำ)

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.7.19/21 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ 16 เครื่อง (อัปโหลดซ้ำ) อัพเดทปัจจุบัน 23/07/2022 02:32 รีอัพโหลด MIUI 13 เสร็จเรียบร้อยแล้ว...
รอม

[Miui 13.X 22.7.13] การแจกจ่าย MIUI 13 XTRV ROM ใหม่สำหรับอุปกรณ์ 21 เครื่อง

ดิมิทริออส ดักกาลิดิส
MIUI 13 XTRV-22.7.13 FastBoot & Recovery ROM ใหม่ได้รับการแจกจ่ายสำหรับอุปกรณ์ 21 เครื่อง อัปเดตปัจจุบัน 14/07/2022 22:55 MIUI ใหม่พร้อมใช้งานแล้ว ...
แปล»